Forskningsprojekt

"Konsumenters finansiella kunskaper"

Undersökning

ENKÄT

Till alla deltagare,
På sidan nedan kan du börja fylla i enkäten.

Det finns ingen tidsbegränsning när du svarar på frågorna. Kom ihåg att syftet med undersökningen är att få kunskap om hur mycket människor känner till om finansiella frågor. Det är ingen tävling, så det är inte viktigt om ditt resultat är bättre än andras eller om du klarar av frågorna snabbare – ta den tid du behöver. Om du vill ändra något svar kan du enkelt gå tillbaka och välja ett annat alternativ.

Innan du börjar fylla i enkäten, var uppmärksam på att det INTE går att svara på några få frågor, stänga ned och sedan gå tillbaka för att avsluta enkäten (och ta vid där du stängde ned). Enkäten måste således besvaras utan avbrott. Se därför till att du har tillräckligt med tid (25 minuter borde vara tillräckligt). Måste du bryta under ifyllandet kan du komma tillbaka till enkäten när du vill, men då måste du börja om från början.

Vi vill göra dig uppmärksam på att antalet frågor är 100, men bara 50 är kunskapsfrågor (från fråga nummer 15 till 65) – de andra rör information om dig (t ex ålder, kön, arbete etc.) och ditt finansiella beteende (t ex hur ofta du kollar behållningen på ditt bankkonto), vilket antagligen innebär att den senare delen av enkäten kommer att gå snabbare än den inledande.

 


DEL
I - Personlig information
 

 

1. General info

1)

Hur gammal är du? 
18-24
25-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
Över 65
Vill ej svara
 

 

2)

Är du: Man | Kvinna
Vill ej svara

 

 

3)

På vilken ort bor du? Bostadsort

 

 

4)  

Är du
Ensamstående 
Sammanboende 
Gift
Separerad/frånskild 
Frånskild

Änka/änkling 
Vill ej svara  
 

 

5)   

Hur många hemmavarande barn har du?
0
1
2
3
4
5 eller fler
Vill ej svara
 

 

6)

Vad är ditt yrke?
Egenföretagare 
Heltidsanställd 
Deltidsanställd 
Hemarbetande 
Studerande (heltid) 
Sjukpensionär eller långtidssjukskriven 
Arbetslös 
Pensionär 
Vet ej
Vill ej svara
 
 

 

7)

Arbetar du för en finansiell institution (t ex en bank) eller inbegriper ditt arbete finansiella frågor?
(t ex arbete som ekonom eller liknande på ett företag)

Ja
Nej
Vet ej
Vill ej svara
 
 

 

8)

Vilken utbildning har du?
Oavslutad grundskola
Grundskola 
Gymnasieskola 
Oavslutad universitetsutbildning
Högskoleexamen
Vet ej
Vill ej svara

 

 

9)

Har du högskoleexamen med inriktning mot finansiell ekonomi eller motsvarande?
Ja
Nej
Vet ej
Vill ej svara

 

 

10)

Vad är din inkomst per månad före skatt?
mindre än 8.000 kronor
8000 kronor <15000 kronor
mellan 8.000 och 15.000 kronor
mellan 15.000 och 22.000 kronor
mellan 22.000 och 30.000 kronor
mellan 30.000 och 38.000 kronor
mellan 38.000 och 45.000 kronor
mellan 45.000 och 55.000 kronor
mer än 55.000 kronor
Vet ej
Vill ej svara

 

 

11)

Hur bor du?
Villa/bostadsrätt utan belåning
Villa/bostadsrätt med belåning
Hyreslägenhet
Bor hos föräldrar utan att betala hyra
Annat
Vet ej
Vill ej svara

 

 

12)

Har du svenskt medborgarskap?
Ja
Nej
Vet ej
Vill ej svara

 

 

13)

(inte för sverige)
 

 

14)

Är svenska ditt modersmål?
Ja
Nej
Vet ej
Vill ej svara

 

 


DEL II - Räknefärdighet
 

 


 

15)

På en skala från 1 till 7, där 1 betyder väldigt låg och 7 betyder väldigt hög, hur skulle du själv bedöma din allmänna nivå av finansiell kunskap?
 

Finansiell kunskap

Låg

Hög

Vet ej
Vill ej svara

 

Låt oss tala om ...

R
äntor
 

 

16)

Antag att du har 1000 kronor på ett sparkonto och att räntan är 2% per år. Hur mycket har du på kontot efter 1 år, förutsatt att du inte tar ut några pengar?
Mer än 1020 kronor
Exakt 1020 kronor
Mindre än 1020 kronor
Vet ej
Vill ej svara

 

 

17)

Antag att du lånar 2000 kronor från en bank. Räntan är 2%. Om du vill återbetala din skuld inklusive ränta efter 2 år, hur mycket måste du betala?
Mer än 2080 kronor
Exakt 2080 kronor
Mindre än 2080 kronor
Vet ej
Vill ej svara

 

 

18)

Antag att du har 1000 kronor på ett sparkonto med 2% årlig ränta. Hur mycket har du på kontot efter 5 år om du inte gjort några uttag?
Mer än 1100 kronor
Exakt 1100 kronor
Mindre än 1100 kronor
Vet ej
Vill ej svara

 

 

19)

Antag att du har 1000 kronor på ett sparkonto med 10% årlig ränta. Hur mycket har du på kontot efter 2 år om du inte gjort några uttag?
1010 kronor
1020 kronor
1021 kronor
Vet ej
Vill ej svara

 

 

20)

Vilken är den årliga räntan på ett lån om det innebär att du får 1000 kronor idag och måste betala tillbaka 1010 kronor efter 1 månad?
Exakt 10%
Ca 120%
Mer än 200%
Vet ej
Vill ej svara

 

 

Låt oss tala om ...

Inflationen

 

 

21)

Antag att räntan på ditt sparkonto är 1% per år och att inflationen är 2% per år. Hur mycket kan du köpa för pengarna på ditt konto om 1 år?
Mer än idag
Exakt lika mycket som idag
Mindre än idag
Vet ej
Vill ej svara

 

 

22)

Antag att räntan på ditt sparkonto är 4% per år och att inflationen också är 4% per år. Hur mycket kan du köpa för pengarna på ditt konto efter 1 år?
Mer än idag
Exakt lika mycket som idag
Mindre än idag
Vet ej
Vill ej svara

 

 

23)

Antag att du sätter in 1000 kronor på ett sparkonto. Efter 1 år är behållningen på ditt konto (inklusive ränta) 1040 kronor. Inflationen under samma år var 5%. Hur mycket kan du köpa för dina sparade pengar efter 1 år?
Mer än för 1 år sedan
Exakt lika mycket som för 1 år sedan
Mindre än för 1 år sedan
Vet ej
Vill ej svara

 

 

24)

Om du har 4% i årlig ränta på ett sparkonto där du satt in 1000 kronor, hur hög får inflationen vara för att köpkraften skall vara oförändrad efter 2 år?
0% per år
Inte mer än 4% per år
Inte mer än 8% per år
Vet ej
Vill ej svara

 

 

25)

Det senaste året var inflationen 20%. Om priset för en bussbiljett var 24 kronor idag, hur mycket kostade den för 1 år sedan?
19,20 kronor
20 kronor
4,80 kronor
Vet ej
Vill ej svara

 

 

Låt oss tala om ...

Inteckning

 

 

26)

Ett 15-årigt bostadslån innebär vanligtvis högre månadsvisa betalningar än ett 30-årigt bostadslån, men räntan som betalas över lånets hela löptid kommer att vara lägre.
Rätt
Fel
Vet ej
Vill ej svara

 

 

27)

Antag att du idag har ett bostadslån som löper på 15 år. Om du vill minska de totala räntebetalningarna under hela lånets livslängd, vilket av följande är det bästa alternativet?
Lån som löper på 30 år
Lån som löper på 20 år
Lån som löper på 10 år
Vet ej
Vill ej svara

 

 

28)

Antag att du har ett bostadslån som löper på 15 år. Vilka av följande alternativ minimerar de totala räntebetalningarna under lånets livslängd?
Årsvisa räntebetalningar
Halvårsvisa räntebetalningar
Månadsvisa räntebetalningar
Vet ej
Vill ej svara

 

 

29)

Antag att du överväger ett bostadslån med en löptid på 15 år. Antag vidare att du kan välja mellan månadsvisa och halvårsvisa räntebetalningar. Om du efter 5 år vill lösa in lånet i förtid, vilket alternativ innebär lägst kostnad vid återbetalningen?
Månadsvisa räntebetalningar
Halvårsvisa räntebetalningar
Kostnaden blir densamma för månadsvisa och halvårsvisa räntebetalningar
Vet ej
Vill ej svara

 

 

30)

För att reducera räntekostnaden för ett 15-årigt bostadslån med halvårsvisa räntebetalningar, vilket av följande är bäst?
Minska löptiden till ett 10-årigt bostadslån
Ändra till månadsvisa räntebetalningar
Minska säkerheten för lånet
Vet ej
Vill ej svara

 

 

Låt oss tala om ...

Investeringarna

 

 

31)

En aktie från ett enskilt aktiebolag innebär vanligtvis en säkrare avkastning än en aktiefond.
Rätt
Fel
Vet ej
Vill ej svara

 

 

32)

Jämfört med risken för en enskild aktie är risken för en aktiefond …
...lika stor
...större
...mindre
Vet ej
Vill ej svara

 

 

33)

Vad händer troligen med risken i en aktiefond om antalet ingående bolag ökar?
Risken ökar
Risken minskar
Risken påverkas inte
Vet ej
Vill ej svara

 

 

34)

Vilket av följande investeringsalternativ passar en investerare som på kort tid vill fördubbla sitt kapital?
Penningmarknadsfond
Aktiefond
Enskild aktie
Vet ej
Vill ej svara

 

 

35)

Antag att du för 1 år sedan investerade 10000 kronor i en väldiversifierad aktiefond. Om index för den marknad i vilken fonden investerar har gått upp med 5% under året, hur hög avkastning kan du förvänta dig?
Mindre än 50 kronor
Mer än 5000 kronor
Ca 500 kronor
Vet ej
Vill ej svara

 

 

Låt oss tala om ...

Obligationer

 

 

36)

Om räntan stiger, vad kommer mest troligt att hända med obligationspriserna?
De kommer att stiga
De kommer att sjunka
De förblir oförändrade
Det finns inget samband mellan obligationspriser och ränta
Vet ej
Vill ej svara
 

 

37)

Om räntan stiger, vad kommer mest troligt att hända med obligationspriserna?
Ja, när räntan sjunker kommer obligationspriserna att sjunka
Ja, när räntan sjunker kommer obligationspriserna att stiga
Nej, det finns inget samband mellan obligationspriser och ränta
Vet ej
Vill ej svara

 

 

38)

Om du förväntar dig att räntorna skall falla, vad är det bäst att göra?
Att köpa obligationer
Att sälja obligationer
Att behålla obligationer
Vet ej
Vill ej svara

 

 

39)

Att köpa obligationer är bra om du tror att …
...aktiemarknaden kommer att gå upp
...räntorna kommer att falla
...inflationen kommer att stiga
Vet ej
Vill ej svara

 

 

40)

Om du förväntar dig att räntorna skall stiga, vad är det sämsta att göra?
Att köpa nyemitterade statsskuldväxlar
Att köpa nyemitterade statsobligationer med kort löptid
Att köpa nyemitterade statsobligationer med lång löptid
Vet ej
Vill ej svara

 

 

Låt oss tala om ...

Bankkonton

 

 

41)

Du har övertrasserat ditt bankkonto om du…
...använder mer pengar än du har på ditt konto
...får ränta på ditt konto från banken
...betalar med check
Vet ej
Vill ej svara

 

 

42)

Vad behöver du INTE ange för att få tillgång till ditt bankkonto över internet?
Användar-id (eller användarnamn) och lösenord
En enhet som är uppkopplad mot internet (dator, platta, etc.)
ID kort
Vet ej
Vill ej svara

 

 

43)

Om du inte har några pengar på ditt bankkonto och skriver ut en check...
...kommer ditt konto automatiskt att stängas av banken
...kommer checken att betalas enbart om du har möjlighet att övertrassera ditt konto
...din kreditvärdighet att sjunka
Vet ej
Vill ej svara

 

 

44)

Vilket av följande är INTE förenligt med att ha en internetbank?
Tillgång till banktjänster och information hela dygnet
Stort behov av kontanttransaktioner (insättningar och uttag)
Tillgång till banktjänster utomlands
Vet ej
Vill ej svara

 

 

45)

Om behållningen på ditt bankkonto har varit noll under ett helt år kommer din bank…
...inte kunna ta ut någon kostnad av dig
...avsluta ditt bankkonto
...ändå skicka dig ett kontosammandrag
Vet ej
Vill ej svara

 

 

Låt oss tala om ...

Betalningar

 

 

46)

Vilken typ av kort möjliggör att du handlar något nu och betalar för det senare?
Betalkort
Kreditkort
Kundkort (t ex ICA-kort eller MedMera-kort)
Vet ej
Vill ej svara

 

 

47)

Om du inte har pengar på ditt bankkonto och inte vill göra överdrag, vilket av följande alternativa betalningsmedel kan du använda för att betala med i en affär?
Check
Betalkort
Kundkort (t ex ICA-kort eller MedMera-kort)
Vet ej
Vill ej svara

 

 

48)

Vilka av de följande betalningsalternativen kommer att synas i behållningen på ditt bankkonto?
Kontantbetalning
Kundkort (t ex ICA-kort eller MedMera-kort)
Betalkort
Vet ej
Vill ej svara

 

 

49)

Om du betalar tillbaka all utnyttjad kredit på ditt kreditkort i slutet av månaden, måste du då betala ränta?
Ja
Nej
Enbart om du använt kreditkortet utomlands
Vet ej
Vill ej svara
 

 

50)

Går det att använda ett kreditkort för att göra ett kontantuttag i en bankomat?
Nej, det går inte med ett kreditkort, endast med betalkort
Ja, men det kan innebära en kostnad för dig
Ja, men det kan innebära en kostnad för dig
Vet ej
Vill ej svara

 

 

Låt oss tala om ...

Sparande och investeringar

 

 

51)

Om du inte tar hänsyn till att emittenten kan gå i konkurs, vilken av följande investeringsprodukter garanterar återbetalning av investerat kapital
Aktier
Obligationer
Aktiefonder
Vet ej
Vill ej svara

 

 

52)

Att ha kontanter hemma istället för på ett bankkonto innebär att du undviker…
inflationsrisken
stöldrisken
likviditetsrisken
Vet ej
Vill ej svara

 

 

53)

Vilket mått anger konkursrisken för en emittent av obligationer?
Rating
Annualiserad ränta
Benchmark
Vet ej
Vill ej svara

 

 

54)

Om samma emittent ger ut korta och långa obligationer kommer vanligtvis räntan på de långa jämfört med de korta obligationerna vara …
...högre
...densamma
...lägre
Vet ej
Vill ej svara

 

 

55)

Antag att du har ett val mellan att investera 1000 kronor i aktie A eller 1000 kronor i aktie B. Värdet av aktie A är 500 kronor och värdet av aktie B är 10 kronor. Vilken är skillnaden i risk mellan ett köp av 2 500-kronors aktier A och 100 10-kronors aktier B?
...Ingen skillnad
...Högre för aktierna A
...Högre för aktierna B
Vet ej
Vill ej svara

 

 

Låt oss tala om ....

Lån och skulder

 

 

56)

Vanligtvis kommer du att när du köper saker (mobiltelefoner, tv-apparater etc) på kredit betala ..
...mer än om du betalar kontakt
...lika mycket som om du betalar kontant
...mindre än om du betalat kontant
Vet ej
Vill ej svara

 

 

57)

Om allt annat är lika kommer amorteringarna för en obligation med lång löptid jämfört med en obligation med kort löptid att vara...
...lika stora
...mindre
...större
Vet ej
Vill ej svara

 

 

58)

Antag att du behöver låna 1000 kronor. Bank A erbjuder dig ett lån som du skall återbetala med 100 konor i månaden under 1 år. Bank B erbjuder ett lån som du skall betala tillbaka med 1200 kronor efter 1 år. Vilket erbjudande har högst annualiserad ränta?
Bank "A"
Bank "B"
Den annualiserade räntan är lika hög för båda bankerna
Vet ej
Vill ej svara

 

 

59)

För ett bolån innebär en högre säkerhet ofta att..
...räntan är lägre
...räntan är högre
...räntan är oförändrad
Vet ej
Vill ej svara

 

 

60)

Vilket av de följande återbetalningsalternativen för en skuld på 1000 kronor innebär högst annualiserad ränta?
1020 kronor efter 1 vecka
1050 kronor efter 1 månad
1100 kronor efter 2 månader
Vet ej
Vill ej svara

 

 

Låt oss tala om ...

Pensionering och planering

 

 

61)

Jämfört med en icke-rökare kommer försäkringspremien för en rökares sjukförsäkring att vara…
... högre
... lägre
... densamma
Vet ej
Vill ej svara

 

 

62)

Beskattning av inkomst- och tjänstepension är…
... högre än beskattning av inkomst
... lika stor som beskattning av inkomst
... lägre än skatt på inkomst
Vet ej
Vill ej svara

 

 

63)

Kommer utvecklingen av de finansiella marknaderna att påverka utvecklingen av pensionsfonder?
Nej, de har inget samband med varandra
Ja, de har ett positivt samband
Ja, de har ett negativt samband
Vet ej
Vill ej svara

 

 

64)

Att pensionsspara med 100000 kronor årligen i 10 år är detsamma som att spara 50000 kronor årligen i 20 år.
Rätt
Fel, att spara 100000 kronor årligen i 10 år är bättre
Fel, att spara 50000 kronor årligen i 20 år är bättre
Vet ej
Vill ej svara

 

 

65)

Vilket av följande påståenden om privat pensionssparande är felaktigt?
Medför avdragsrätt vid beskattning
En pensionsförsäkring kan utbetalas till familjemedlem om efterlevandeskydd tecknats
Uttag av medel kan ske tidigaste när spararen slutar yrkesarbeta
Vet ej
Vill ej svara

 

 


DEL
III - Finansiellt beteende
 

 

 

 


Finansiella produkter - Generellt

 

 

66)

Har du ett bankkonto?
Ja
Nej
Vet inte
Vill ej svara

 

 

68)

Om du har ett bankkonto, hur ofta kontrollerar du saldot ?
(Jag har inget bankkonto )
Varje dag
Två eller tre gånger i veckan
En gang i veckan
En gång varannan vecka
En gång i månaden
Sällan (mer sällan än en gång i månaden)
Bara om jag behöver ta ut en större summa pengar
Aldrig
Vet inte
Vill ej svara

 

 

68)

Om du har ett bankkonto, vet du det exakta saldot?
(Jag har inget bankkonto )
Ja, men jag vet inte exakt saldo
Ja (+/- 5%)
Nej, jag vet inte det exakta saldot
Vet inte 
Vill ej svara

 

 

69)

Gör du dina bankärenden på nätet?
(Jag har inget bankkonto )
Ja, det gör jag regelbundet
Ja, det gör jag ibland
Nej det gör jag inte, även om jag skulle kunna det
Nej, min bank ger mig inte möjlighet till det
Vet inte
Vill ej svara

 

 

 


Betalningar

 

 

70)

Vilka av följande betalningsmedel har du tillgång till?
(Fler svarsalternativ är tillåtna)
Kreditkort
Betalkort
Kundkort (t ex ICA-kort eller MedMera-kort)
Check
Banköverföringar eller autogiro
Betalningar på nätet (t ex Pay-pal)

Vet ej
Vill ej svara
 

 

71)

Hur ofta utnyttjar du följande betalningsmetoder? KREDITKORT
(Jag har inte något sådant)
Frekvent
Ibland
Sällan
Aldrig
Vet ej
Vill ej svara
 

 

72)

Hur ofta utnyttjar du följande betalningsmetoder? BETALKORT
(Jag har inte något sådant)
Frekvent
Ibland
Sällan
Aldrig
Vet ej
Vill ej svara
 

 

73)

-
 

 

74)

Hur ofta utnyttjar du följande betalningsmetoder? CHECK
(Jag har inte något sådant)
Frekvent
Ibland
Sällan
Aldrig
Vet ej
Vill ej svara
 

 

75)

Hur ofta utnyttjar du följande betalningsmetoder? BANKÖVERFÖRINGAR ELLER AUTOGIRO
(Jag har inte något sådant)
Frekvent
Ibland
Sällan
Aldrig
Vet ej
Vill ej svara
 

 

76)

Hur ofta utnyttjar du följande betalningsmetoder? BETALNINGAR PǺ NÄTET (t ex Pay-pal)
(Jag har inte något sådant)
Frekvent
Ibland
Sällan
Aldrig
Vet ej
Vill ej svara
 

 

77)

Om du skall betala något som kostar mellan 1000 och 2000 kronor (t ex betala räkningar, köpa något), vilken betalningsmetod föredrar du?
Kontaktbetalning
Kreditkort
Betalkort
Kundkort (t ex ICA-kort eller MedMera-kort)
Check
Banköverföring/girering
Betalning på nätet (t ex Pay-pal
Vet ej
Vill ej svara
 

 

78)

När du köper något på nätet, vilka av följande betalningsmetoder anser du vara tänkbara?
Kreditkort ...
(Jag handlar inte på nätet)
Javisst
Ja det är tänkbart
Ja men bara i brist på andra betalningssätt
Nej det är inte tänkbart
Vet ej
Vill ej svara

Betalkort (ATM) ...
(Jag handlar inte på nätet)
Javisst
Ja det är tänkbart
Ja men bara i brist på andra betalningssätt
Nej det är inte tänkbart
Vet ej
Vill ej svara


Check...
(Jag handlar inte på nätet)
Javisst
Ja det är tänkbart
Ja men bara i brist på andra betalningssätt
Nej det är inte tänkbart
Vet ej
Vill ej svara

Banköverföring/girering ...
(Jag handlar inte på nätet)
Javisst
Ja det är tänkbart
Ja men bara i brist på andra betalningssätt
Nej det är inte tänkbart
Vet ej
Vill ej svara

Betalning på nätet (t ex Pay-pal) ...
(Jag handlar inte på nätet)
Javisst
Ja det är tänkbart
Ja men bara i brist på andra betalningssätt
Nej det är inte tänkbart
Vet ej
Vill ej svara
 

 

79)

Om du arbetat under det senaste året, hur fick du din lön utbetald?
Kontakt
Checkar
Insatt på ett lönekonto
Andra
Vet ej
Vill ej svara
 

 

 


Sparande och investeringar

 

 

80)

När du gäller dina finansiella investeringar, hur hög risk vill du ta?
 

Riskaptit

Låg risk

Hög risk

Vet ej
Vill ej svara

 

 

81)

Har du ett buffertsparande som räcker för att täcka dina utgifter under 3 månader (t ex om du skulle bli sjuk eller arbetslös)?
Ja
Nej
Vet ej
Vill ej svara
 

 

82)

Sparar du till följande ändamål?*
* (Vi avser privat sparande som du själv bestämmer över och inte t ex tjänstepensionssparande eller statligt pensionsparande)

Dina barns universitetsutbildning
(Jag har inte barn)
Ja
Nej
Vet ej
Vill ej svara

Din pension
Ja
Nej
Vet ej
Vill ej svara

Något specifikt ändamål (t ex köpa ett hus, starta ett företag)
Ja
Nej
Vet ej
Vill ej svara
 

 

83)

När du investerar pengar, är följande investeringsprodukter tänkbara för dig?

Aktier
Ja
Nej
Vet ej
Vill ej svara

Obligationer (Stats- eller företagsobligationer)
Ja
Nej
Vet ej
Vill ej svara

Fonder
Ja
Nej
Vet ej
Vill ej svara

Certifikat
Ja
Nej
Vet ej
Vill ej svara

Sparkonto
Ja
Nej
Vet ej
Vill ej svara

Smycken och dyrbara ägodelar (guld, diamanter, klockor, konst, etc.)
Ja
Nej
Vet ej
Vill ej svara
 

 

84)

Av de investeringsprodukter som nämndes i föregående fråga, vilken är dina vanligaste?
(Ingen av dem )
Aktier
Obligationer
Fonder
Certifikat
Sparkonto
Smycken och dyrbara ägodelar
Vet ej
Vill ej svara
 

 

85)

Vilken av följande alternativ beskriver bäst förhållandet mellan dina totala besparingar (i de investeringsprodukter som nämndes ovan, dvs aktier, obligationer etc) och din inkomst?
...Mina besparingar utgör mindre än 3 gånger min månadslön
...Mina besparingar utgör mellan 3 och 6 gånger min månadslön
...Mina besparingar utgör mellan 6 och 12 gånger min månadslön
...Mina besparingar utgör mellan 1 och 5 gånger min årslön
...Mina besparingar utgör mer än 5 gånger min årslön
Vet ej
Vill ej svara
 

 

 


Lån och skulder

 

 

86)

Har du för närvarande något bostadslån?
Ja
Nej
Vet ej
Vill ej svara
 

 

87)

Har du någon gång haft ett bostadslån?
Ja
Nej
Vet ej
Vill ej svara
 

 

88)

Om du har eller någon gång haft ett bostadslån (har du fler än ett, tänk på det största; har du inget men haft fler än ett, tänk på det senaste), var det ett bostadslån med fast eller rörlig (3-månaders) ränta?
(Jag har aldrig haft ett bostadslån )
Fast ränta
Rörlig ränta (3-månaders)
Annan konstruktion
Vet ej
Vill ej svara
 

 

89)

Har du de senaste 5 åren köpt konsumtionsvaror (t ex möbler, bilar, tv-apparater, mobiltelefoner etc) på kredit (inte kredit/betalkort utan avbetalning eller motsvarande)?
Ja
Nej
Vet ej
Vill ej svara
 

 

90)

Hur stora är dina skulder (förutom dina bostadslån) om du lägger ihop allt du lånat av finansiella institutioner, föräldrar och vänner etc?
Jag har inga skulder
Mindre än 3 gånger min månadslön
Mellan 3 och 6 gånger min månadslön
Mellan 6 och 12 gånger min månadslön
Mellan 1 och 5 gånger min årslön
Mer än 5 gånger min årslön
Vet ej
Vill ej svara
 

 

 


Pensionssparande och Pensionsplanering

 

 

91)

Har du någon gång försökt att räkna ut hur mycket du behöver spara till din pension? (Om du redan gått i pension, försök att dra dig till minnes när du fortfarande var yrkesverksam.)?
Ja
Nej
Vet ej
Vill ej svara
 

 

92)

Om du ännu inte gått i pension, försök att uppskatta hur stor del av din slutlön du kommer att få från det statliga pensionssystemet (inkomstpension + premiepension)
Mellan 80% och 100% av min slutlön innan pensionering
Mellan 60% och 80% av min slutlön innan pensionering
Mellan 40% och 100% av min slutlön innan pensionering
Mindre än 40% av min slutlön innan pensionering
Vet ej
Vill ej svara
 

 

93)

Har du någon tjänstepension (pensionsavsättningar via din arbetsgivare)?
Ja
Nej
Vet ej
Vill ej svara
 

 

94)

Har du något privat pensionssparande?
Ja
Nek
Vet ej
Vill ej svara
 

 

95)

Har du någon livförsäkring?
Ja
Nej
Vet ej
Vill ej svara
 

 

96)

Om du inte har något privat pensionssparande, vad är orsaken till det?
Jag har aldrig tänkt på det
Jag tycker att det är för tidigt att fundera på pensionen, men det är möjligt att jag överväger privat pensionssparande i framtiden
Jag har övervägt privat pensionssparande, men jag tror inte att jag har behov av det
Jag sparar på andra sätt (sparkonto, aktier, obligationer, fastigheter etc.)
Jag skulle vilja, men jag kan inte avvara pengarna just nu
Vet ej
Vill ej svara
 

 

97)

Har du en privat sjukvårdsförsäkring eller liknande?
Ja
Nej
Vet ej
Vill ej svara
 

 

98)

Har du en hemförsäkring?
Ja
Nej
Vet ej
Vill ej svara
 

 

 


D
EL IV - Finansiellt beteende och privatekonomiska förhållanden
 

 

99)

Hur svårt är det för dig att en typisk månad betala alla dina räkningar och ha pengar över till dina normal utgifter?
Väldigt svårt
Svårt
Lite svårt
Inte alls svårt
Vet ej
Vill ej svara
 

 

100)

Har du under de tre senaste åren använt en pantbank för att få pengar?
Ja
Nej
Vet ej
Vill ej svara
 

 

101)

När du tänker på din generella privatekonomiska situation (dvs inkomst, skulder, sparande etc), anser du dig som helhet nöjd eller tror du att du har anledning att oroa dig?
 
Finansiell nöjd
Anledning till oro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nöjd
Vet ej
Vill ej svara

 

 

 

VIKTIGT!
Ett kryss I rutan nedan innebär att du godkänner att dina uppgifter används i studien. Är kryssrutan inte ifylld kommer vi inte att använda dina uppgifter och kommer också att ta bort dem ur vår databas.

Jag ger mitt godkännande till att mina uppgifter i denna enkät används i forskningssyfte.