Forskningsprojekt

"Konsumenters finansiella kunskaper"

Enkät

Var vänlig besvara följande enkät
(För att börja fylla i enkäten, klicka på ikonen)


 

Vem står bakom enkäten?

Detta är en undersökning som görs av forskare vid Göteborgs Universitet i samarbete med andra forskare i Europa. Syftet är att undersöka svenskars finansiella kunskapsnivå som kan jämföras med medborgarnas i övriga europeiska länders

Vad innebär det att besvara enkäten?

Du har blivit utvald från CINTs panel av respondenter. Du kommer att i undersökningen bli ombedd att bedöma korrektheten av ett antal påståenden av finansiell karaktär samt besvara frågor om din privatekonomiska situation. Inga av frågorna är av en sådan natur att dina svar kan användas kommersiellt eller av myndigheter. Din identitet kommer heller aldrig att kunna sammankopplas med dina svar.

Syftet med enkäten

Undersökningen är en viktig del i vår strävan att förstå hur och varför människor gör finansiella val. Vi hoppas att du har möjlighet att bidra till denna ökade förståelse – dina svar är viktiga för oss. Dessutom kan undersökningen ge dig bättre insikt om hur du själv fungerar som finansiell konsument.

Att besvara alla frågor beräknas ta ungefär 25 minuter.

The questionnaire

Du måste besvara varje fråga men har möjlighet att välja ”Vet ej” eller ”Vill ej svara”.
 

 

 

Var vänlig besvara följande enkät
(För att börja fylla i enkäten, klicka på ikonen)